Solución al problema número 256 de AceptaelReto - 256.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
  bool fal;
  string FILL = "000000000";
  string linea;
  string numero1,numero2,numero3,sol;
  while(getline(cin,linea))
  {
  numero1=""; numero2=""; numero3="";
  int co=0;
  sol="";
  for(int i=0;i<linea.length();i++)
  {
    if(linea[i]==' ')
    {
      co++;
      continue;
    }
    if(co==0)
      numero1+=linea[i];
    else if(co==1)
      numero2+=linea[i];
    else
      numero3+=linea[i];
  }
  fal=true;
  int i= numero1.length();
  if(numero1.length()<numero2.length())
    i=numero2.length();
  if(numero3.length()>i)
    i=numero3.length();
  numero1= FILL.substr(numero1.length())+numero1;
  numero2= FILL.substr(numero2.length())+numero2;
  numero3= FILL.substr(numero3.length())+numero3;

  for(int k=9-i;k<9;k++)
  {
      if(numero1[k]==numero2[k]&&numero1[k]!=numero3[k])
      {
        sol+=numero1[k];
      }

      else if(numero1[k]==numero3[k]&&numero1[k]!=numero2[k])
      {
        sol+=numero1[k];
      }

      else if(numero2[k]==numero3[k])
      {
        sol+=numero2[k];
      }
      else{
       fal=false;
      break;
      }
  }
  if(fal)
  {
    istringstream a1(sol);
    int a;
    a1>>a;
    printf("%d\n",a);
  }
  else
    printf("RUIDO COSMICO\n");

  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!