Solución al problema número 300 de AceptaelReto - 300.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <iostream>
 using namespace std;
int main()
{
  int casos;
  string palabra;
  bool a=false,e=false,i2=false,o=false,u=false;
  cin >> casos;
  for(int i=0; i<casos; i++)
  {
    cin >> palabra;
    for(int p=0; p< palabra.length();p++)
    {
    if(palabra[p]=='a')
      a = true;
    if(palabra[p]=='e')
      e = true;
    if(palabra[p]=='i')
      i2 = true;
    if(palabra[p]=='o')
      o = true;
    if(palabra[p]=='u')
      u = true;
    }
    if(a&&e&&i2&&o&&u)
    {
      cout << "SI\n";
    }
    else
      cout <<"NO\n";

    a= false; e=false; i2=false; o=false; u=false;
  }
    return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!