Solución al problema número 336 de AceptaelReto - 336.

Cualquier duda no dudes en contactar.


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
  int N;
  while(scanf("%d",&N)==1){
    int arrAcu[N];
    int acu = 0,read;
    for(int i=0; i<N;i++) { scanf("%d",&read); acu+=read; arrAcu[i]=acu; }
    int minimo = 0x3f3f3f3f;
    int flag=1;
    int index,l,r,lfinal,rfinal;
    for(int i=0; i<N;i++) {
      l=arrAcu[i];
      r=abs(acu-arrAcu[i]);
      if(abs(l-r)<minimo) {minimo=abs(l-r); index=i; lfinal=l; rfinal=r; flag=1;}
      else if(abs(l-r)==minimo) flag=0;
    }
    if(flag==0) printf("NO JUEGAN\n");
    else printf("%d %d %d\n",index+1,lfinal,rfinal);
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!