Solución al problema número 338 de AceptaelReto - 338.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
  int n,m;
  while(scanf("%d%d",&n,&m)==2)
  {
   map<int,int> Maux;
   map<int,int> M;
   queue<int> Q;
   int val,res=0,res1=0,num=0;
   for(int i=0; i<n;i++)
   {
     cin>>val;
     M[val]++;
     Maux[val]++;
     if(Maux[val]>1) res++;
     num++;
     if(num>m) { num--; Maux[Q.front()]--; Q.pop();}
     Q.push(val);

   }
   for(auto m:M) if(m.second>1) res1+=(m.second-1);
   printf("%d %d\n",res1,res);
  }
return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!