Solución al problema número 419 de AceptaelReto - 419.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool wayToSort(int i, int j) { return i > j; }
int main()
{
 long long int n,l;
 cin>>n>>l;
   while(n!=0&&l!=0)
   {
     long long int ar[l];
     long long int resul=0,cont=0;
     for(long long int i=0; i<l;i++)
     {
       cin>>ar[i];
     }
     sort(ar,ar+l,wayToSort);
     for(long long int i=0; i<l-resul;i++)
     {
       if(ar[i]>n)
       {
         cont++;
         continue;
       }
       if((ar[i]+ar[l-resul-1])<=n)
         resul++;
       else
         cont++;
     }
       cout<<resul+cont<<endl;
     cin>>n>>l;
   }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!