Solución al problema número 453 de AceptaelReto - 453.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;

vector<int> graph[20005];
bool visited[20005];

void BFS(int i)
{
  queue<int> Q;
  Q.push(i);
  visited[i]=true;
  while(!Q.empty())
  {
    int aux = Q.front(); Q.pop();
    for(unsigned int i=0; i<graph[aux].size();i++)
    {
      int a = graph[aux][i];
      if(visited[a]) continue;
      visited[a]=true;
      Q.push(a);
    }
  }
}
int main()
{
  int cases,aux,a,b;
  while(scanf("%d",&cases)==1 &&cases!=0)
  {
    for(int i=0; i<=cases;i++) { graph[i].clear(); visited[i]=false;}
    cin>>aux;
    for(int i=0; i<aux;i++) {cin>>a>>b; graph[a].push_back(b); graph[b].push_back(a); }
    BFS(1);
    int flag=1;
    for(int i=1; i<=cases;i++) if(visited[i]==false) {flag=0; break;}
    if(flag==0) cout<<"FALTA ALGUNA\n";
    else cout<<"TODAS\n";
  }
    return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!