Solución al problema número 463 de AceptaelReto - 463.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;

int main() {
  char matrix[250][250];
  memset(matrix,0x20,sizeof(matrix));
  string c;
  while(getline(cin,c))
  {
    int vali=120,minvali=INF,maxvali=-INF;
    int flag=0;
    for(unsigned int i=0; i<c.length();i++)
    {
      if(c[i]=='I') {   if(flag==2) vali--; flag=3; matrix[vali][i]='_';}
      else if(c[i]=='S') { if(flag!=3) vali--; matrix[vali][i]='/'; flag=2;}
      else if(c[i]=='B') { if(flag==3) vali++; matrix[vali][i]='\\'; flag=3;}
      minvali = min(vali,minvali); maxvali = max(vali,maxvali);
    }
    for(int i=minvali-1; i<=maxvali+1;i++)
    {
      cout<<"#";
      for(unsigned int j=0; j<c.length();j++) if(i==minvali-1 || i == maxvali+1) cout<<"#"; else { cout<<matrix[i][j]; matrix[i][j]=0x20;}
      cout<<"#\n";

    }
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!