Solución al problema número 491 de AceptaelReto - 491.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int arr[25];
int n,m;
int solve(int i,int acu, int get)
{
  if(get==12 && acu<=n) return 1;
  if(i==m || acu>n || get==12) return 0;
  return solve(i+1,acu+arr[i], get+1) + solve(i+1,acu,get);
}

int main()
{

  while(scanf("%d%d",&n,&m)==2 && (n!=0 || m!=0))
  {

    for(int i=0; i<m;i++) scanf("%d",&arr[i]);
    printf("%d\n",solve(0,0,0));
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!