Solución al problema número 505 de AceptaelReto - 505.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;
int main()
{

  int d,p9,p1;
  while(scanf("%d%d%d",&d,&p9,&p1)==3)
  {
    priority_queue<int> pq9,pq1;
    int aux;
    for(int i=0; i<p9;i++) {scanf("%d",&aux); pq9.push(aux);}
    for(int i=0; i<p1;i++) {scanf("%d",&aux); pq1.push(aux);}
    vector<int> sol,auxpq9,auxpq1;
    while(pq9.size()>0 && pq1.size()>0)
    {
      int res = 0;
      for(int i=0; i<d;i++)
      {
        int fp9 = pq9.top(); pq9.pop();
        int fp1 = pq1.top(); pq1.pop();
        res+=min(fp9,fp1);
        if(fp9<fp1) auxpq1.push_back(fp1-fp9);
        else if(fp9>fp1) auxpq9.push_back(fp9-fp1);
        if(pq1.size() == 0 || pq9.size() == 0) break;
      }
      for(unsigned int i=0; i<auxpq1.size();i++) pq1.push(auxpq1[i]);
      for(unsigned int i=0; i<auxpq9.size();i++) pq9.push(auxpq9[i]);
      auxpq1.clear(); auxpq9.clear();
      sol.push_back(res);
    }
    for(unsigned int i=0; i<sol.size();i++)
    {
      if(i==0) printf("%d",sol[i]);
      else printf(" %d",sol[i]);
    }
    printf("\n");
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!