Solución al problema número 1108D de Codeforces - 1108D.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
  int n; scanf("%d",&n);
  string lamps; cin>>lamps;
  int count=0;
  char c;
  for(unsigned int i=1; i<lamps.size();i++)
  {
    if(lamps[i-1]!=lamps[i]) continue;
    if(i+1<lamps.size())
    {
      c = lamps[i+1];
      if(c=='R' && lamps[i-1]=='B') lamps[i]='G';
      else if(c=='R' && lamps[i-1]=='G') lamps[i]='B';
      else if(c=='B' && lamps[i-1]=='G') lamps[i]='R';
      else if(c=='B' && lamps[i-1]=='R') lamps[i]='G';
      else if(c=='G' && lamps[i-1]=='B') lamps[i]='R';
      else if(c=='G' && lamps[i-1]=='R') lamps[i]='B';
      else if(c=='R' && lamps[i-1]=='R') lamps[i]='G';
      else if(c=='G' && lamps[i-1]=='G') lamps[i]='R';
      else if(c=='B' && lamps[i-1]=='B') lamps[i]='R';
    }
    else {
      c = lamps[i-1];
      if(c=='R') lamps[i]='G';
      else if(c=='B') lamps[i]='R';
      else if(c=='G') lamps[i]='R';
    }
    count++;
  }
  printf("%d\n",count);
  cout<<lamps;
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!