Solución al problema número CODILITY_B-T3CHFEST_2019 de Codility - CODILITY_B-T3CHFEST_2019.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int solution(vector<int> &H)
{
  int res = 0;
  stack<int> sol;
  for (unsigned int i=0; i<H.size();i++)
  {
    while(!sol.empty() && sol.top() > H[i])
    {
      sol.pop();
    }
    if(!sol.empty() && sol.top() == H[i])
    {
      continue;
    }
    sol.push(H[i]);
    res+=1;
  }
  return res;
}
int main()
{
  for(int i=0; i<20;i++)
  {
    vector<int> V = {i,i+1,i+2,i+3,i+4,i+5,i+6,i+7,i+8};
    printf("%d\n",solution(V));
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!