Solución al problema número URJC4_A de Spoj - URJC4_A.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include<bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;

int main()
{
  int cases;
  while(scanf("%d",&cases)==1)
  {
    vector<string> s;
    for(int i=0; i<cases;i++)
    {
      string aux; cin>>aux;
      s.push_back(aux);
    }
    int num = 0;
    for(int i=0; i<cases;i++)
      for(int j=0; j<cases;j++)
      {
        string a = s[i];
        string b = s[j];
        if(i!=j && a.substr(a.length()-2,a.length())==b.substr(0,2))
          num++;
      }
    cout<<num<<endl;
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!