Solución al problema número 11362 de UVA - 11362.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;

const int put = 11; //alphabet size
struct TrieNode
{
  struct TrieNode *children[put];
  bool isEndOfWord = false;
  int num = 0;
};

struct TrieNode *getNode(void)
{
  struct TrieNode *pNode = new TrieNode;
  pNode->num=0;
  pNode->isEndOfWord=false;
  for (int i = 0; i < put; i++) pNode->children[i] = NULL;
  return pNode;
}
int insert(struct TrieNode *root, string key)
{
  struct TrieNode *pCrawl = root;

  for (unsigned int i = 0; i < key.length(); i++)
  {
    int index = key[i] - '0';
    if (!pCrawl->children[index]) pCrawl->children[index] = getNode();
    pCrawl->num++; //add to get repetitions
    if(pCrawl->isEndOfWord) return true;
    pCrawl = pCrawl->children[index];
  }
  pCrawl->num++;
  pCrawl->isEndOfWord = true;
  return pCrawl->num!=1;
}


int main()
{
  int cases; scanf("%d",&cases);
  while(cases--)
  {
    struct TrieNode *root = getNode();
    int phones; scanf("%d",&phones); cin.ignore();
    bool flag=true;
    for(int i=0; i<phones;i++)
    {
      string num;
      getline(cin,num);
      if(flag && insert(root,num)) flag=false;
    }
    if(!flag) printf("NO\n");
    else printf("YES\n");
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!