Solución al problema número 11936 de UVA - 11936.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

bool canFormTriangle(double a, double b, double c) {
 return (a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a); }

int main()
{
  int cases; scanf("%d",&cases);
  double d1,d2,d3;
  while(cases--)
  {
    scanf("%lf%lf%lf",&d1,&d2,&d3);
    if(canFormTriangle(d1,d2,d3)) printf("OK\n");
    else printf("Wrong!!\n");
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!