Solución al problema número 13018 de UVA - 13018.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
 int a,b,cases=0;
 while(scanf("%d",&a)!=EOF)
 {
   if (cases++)	puts("");
   cin>>b;
   int vals[60];
   memset(vals,0,sizeof(vals));
   for(int i=1; i<=a;i++)
     for(int j=1;j<=b;j++)
     {
       vals[i+j]++;
     }
   int maximo =0;
   for(int i=1;i<=a+b;i++)
     maximo=max(maximo,vals[i]);
   for(int i=1;i<=a+b;i++)
     if(maximo==vals[i])
       cout<<i<<endl;
 }
 return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!