Solución al problema número 624 de UVA - 624.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int arr[25];
int N,T,suma,cnt;
vector<int> V;
void sol(int i, int sum,int count,vector<int> R)
{
  if(i>T || sum>N) return;
  if(sum<=N && sum>=suma) { if((sum==suma && cnt<count) || sum>=suma) {V=R; cnt=count; suma=sum; }}
  sol(i+1,sum,count,R);
  R.push_back(arr[i]);
  sol(i+1,sum+arr[i],count+1,R);
}

int main()
{
  while(scanf("%d",&N)==1)
  {
    scanf("%d",&T);
    for(int i=0; i<T;i++) scanf("%d",&arr[i]);
    suma=cnt=0;
    vector<int> A; V.clear();
    sol(0,0,0,A);
    for(auto v:V) printf("%d ",v);
    printf("sum:%d\n",suma);
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!